top of page

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nedir?

Hizmet sağlayıcıların, güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri veri tabanıdır. Vatandaşlar, linkte yer alan sistem üzerinden hizmet sağlayıcıların, kendilerine e-ileti göndermesine onay verebilir veya mevcut onayları için ret haklarını da İYS üzerinde kullanabilirler. Diğer taraftan, alıcıların istenmeyen SMS'leri aldıklarında şikâyet hakları bulunmaktadır.

Hangi İletiler İçin Onay Alınmalıdır?

E-ileti gönderilen tüm kanallar İYS'ye kaydedilmelidir; ancak bunların tamamı izne tabi değildir. Şöyle ki, bireylere iletilen e-iletiler için kişilerden onay almak gerekirken, tacirlere iletilen e-iletiler için onay almak gerekmemektedir. Ancak her ikisinin de bireysel ve tacir olarak ayrılmış sistem üzerinden İYS'ye bildirilmesi gerekmektedir.

Sisteme Kayıt için Son Tarihler Nelerdir?

150.000 adetin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi 31 Aralık 2020; 150.000 adet ve altı için ise ileti onayı yükleme tarihi için 31 Mayıs 2021'dir.

İleti Sayısı Nasıl Belirlenir?

Bu sayı kişi sayısına göre değil, ileti gönderme kanalına göre belirlenir. Bir kişiye hem e-posta hem SMS gönderiliyorsa, bu 1 değil 2 ileti olarak kayda geçecektir.

İzinler İYS'ye Neden Aktarılmalıdır?

31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, var olan tüm izinli iletilerinizi ve sonrasında alınan izinleri 3 iş günü içinde İYS'ye aktarmamanız hâlinde, aldığınız izin geçersiz sayılır ve kişilerinizle pazarlama faaliyetleriniz kapsamında iletişim kurmaya devam edemezsiniz.

E-ticaret Yasası Yükümlülüklerine Uymamanın Yaptırımı Nedir?

Şikâyet veya resen inceleme sonucu hukuka aykırılık tespit edilenler hakkında, Kanun'un 12. maddesinde öngörülen idari para cezaları uygulanır.

İleti Yönetim Sistemi Kayıtlarınız İçin Uzman Destek

bottom of page