top of page

KVKK Farkındalık Eğitimi

Veri Sorumluları için KVKK uyum sürecinin en önemli başlıklarından bir tanesi de “KVKK Farkındalık Eğitimi”dir. Veri sorumlusu kaynaklı meydana gelen bir veri ihlalinde veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılabilecek denetimlerde şirket içi eğitim kayıtları mutlaka talep edilmektedir.

Veri işleme faaliyeti gerçekleştiren her bir veri sorumlusu, yasal düzenlemelere uygun olarak kişisel verileri işlemeli ve bu süreçte veri sorumlusu yardımcısı konumunda olan çalışanlarına da hukuka uygun veri işleme farkındalığını kazandırmalıdır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun idari ve teknik tedbirler başlığı altında yer verdiği idari tedbirler içerisinde çalışanların KVKK Farkındalık Eğitimi alması gerektiği belirtilmiştir.

KVKK kapsamında idari ve teknik tedbirlere uymamak
2.678.868 TL'ye varan
idari para cezalarına sebep olmaktadır.

KVKK Eğitimi ve Değerlendirmeleri

Gizlilik ve güvenlik alanındaki teknolojik ve yasal gelişmeler, Kişisel Verilerin Korunması alanındaki gereksinimleri hem Dünya’da hem Türkiye’de arttırmıştır. Bu gereksinimlerden biri de gizlilik, güvenlik ve kişisel verilerin korunması eğitimleridir.

Markanız ve ticari varlığınız şirketinizin en önemli değerleri arasındadır. Gizlilik ve güvenlik alanında yapmış olduğumuz tüm çalışmalar ve bu alandaki geliştirmeler organizasyonun tüm kesimlerine yayılmadığı sürece risk teşkil etmektedir.   

 

Kişisel veriler ile ilgili sorunlar şirketinizin itibarını olumsuz şekilde etkiler. Veri kayıplarının Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirilmesi yolu ile çeşitli ihlaller halka açık hâle gelerek ifşa edilir. Bu da ticari açıdan önemli bir itibar kaybını beraberinde getirir.

 

Bu risklerin önlenebilmesi için her kademede sürekli verilen kişisel verilerin korunması eğitimleri ile farkındalık arttırılmalıdır. Bu sayede organizasyon içerisinde uçtan uca kalıcı, tutarlı, güncel bir gizlilik ve güvenlik bilinci oluşturmak mümkündür.

 

Kişisel veriler ile ilgili olarak sağlanması gereken eğitimler başta üst yönetim ve çalışanlar için düzenlenmelidir. Ayrıca sektörel ihtiyaçlara ve şirketin iş akışlarına göre gerekirse veri transferi gerçekleştirilen taşeron firmalar, tedarikçiler ve müşteriler için eğitim sağlanabilir.

Ekibimiz kişisel verilerin korunması alanında, gizlilik ve güvenlik, teknolojik gereksinimler, veri koruma kavramı ve bilinci, yasal hak ve zorunluluklar ile ilgili eğitimleri iş yerinizde veya uzaktan eğitim olarak (distance learning) sağlamaktadır. Bu eğitimlerin kayıt altına alınması, denetimler sırasında firmanız için çok önemli olacaktır.

Bu eğitimler e-learning materyali şeklinde de (scorm uyumlu veya powerpoint olarak) sağlanabilmektedir. E-learning materyallerini kendi portalınızda yayınlayabileceğiniz gibi bu platform hizmetini şirketimizden de alabilirsiniz.

Kişisel veri güvenliğine ilişkin her türlü uygulama, politika ve prosedürlerde yapılan değişikliklerin de ilerideki dönemlerde tekrarlanacak eğitimler ile güncellenmesi gerekmektedir. Önemli olan, kişisel veri güvenliğine ilişkin tehditler hakkındaki bilgilerin sürekli güncel tutulmasıdır.

bottom of page