top of page

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) HİZMETLERİ

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) 37'nci maddesi ve devamında,

Veri Koruma Görevlisinin görevleri ve Avrupa Birliği hukukundaki konumu

düzenlenmiştir.

İşletmeler, kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanmasını temin etmek üzere

bir DPO (Data Protection Officer) atamalıdır.

Veri Koruma Görevlisi, veri sorumlusu tarafından görevlendirilen ancak iş ve işlemlerini

talimat üzerine değil bağımsız olarak gerçekleştiren ve şirket içindeki veri koruma

faaliyetlerini denetleyen kişidir.

DPO.png

Kişisel verilerin korunması mevzuatına göre, ilgili taraflara yükümlülükleri hakkında bilgi vermek ve işletmenize çözüm önerileri ve tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunmak,

Mevzuat kapsamında, veri işleme süreçlerine dâhil olan çalışanların farkındalık faaliyetlerini yürütmek ve veri sorumlusu ile veri işleyenin, veri koruma mevzuatı çerçevesinde oluşturulan politika ve prosedürlere uyumunu sağlamak ve denetlemek,

Mevzuata uyum kapsamında, veri sorumlusu tarafından işlenen verilerle ilgili veri koruma etki değerlendirmesini yapmak ve bu değerlendirmenin performansını ölçümlemek,

İlgili veri koruma otoritesi ile iş birliği yapmak,

Veri işleme faaliyetine ilişkin konularda veri koruma otoritesi ve ilgili kişi ile temas noktası olmak.

VERİ SORUMLUSU TEMSİLCİSİ
OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) HİZMETLERİ

Dış kaynaklı veri sorumlusu temsilcisi (DCR) hizmetimiz;

İşletme sahiplerinin şirket içi personelden ziyade, kişisel veri koruma ihtiyaçları konusunda yetenekli ve tecrübeli profesyonellere erişmelerini sağlamaktadır.

Türkiye dışında yerleşik olup, Türk vatandaşlarının ve/veya Türkiye’de mukim yabancı uyruklu kişilerin kişisel verilerini toplayan veya işleyen organizasyonların, yerel bir veri sorumlusu temsilcisi atamaları gerekmektedir. Bu temsilci, Türkiye'de mukim bir Türk vatandaşı ya da Türk bir tüzel kişi olmak zorundadır. Ülkemizdeki kişisel veri koruma mevzuatı, veri sorumlularının Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu, veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerini gerekli kılmaktadır. Söz konusu temsilci, VERBİS başvurusunu tamamlamalıdır. Bu temsilci, sistem üzerinde kendisini irtibat kişisi olarak tanımlayabilir veya Türkiye'de mukim ve aynı zamanda Türk vatandaşlığına sahip farklı bir irtibat kişisi de atayabilir.

Temsilcilik hizmetimiz sayesinde, atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, sizin için aşağıdakileri hayata geçirirken, aynı zamanda Mevzuat ile uyumluluk konusunda da destek olacaktır. Bu kapsamda size sunacaklarımız:

1) Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun iletişim noktası olmak

Atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, Kurum ile iletişim noktanız olarak bir köprü görevi üstlenir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından size yöneltilen talepleri size iletirken, sizin adınıza da Kurum ile iletişime geçer.

2) Türk vatandaşlarının ve Türkiye mukimlerinin kişisel veri işleme süreçleri kapsamındaki soruların yöneltileceği taraf olmak

Atanan temsilci, bir kişi tarafından size yöneltilen her türlü başvuruyu sizin adınıza kabul ederken, KVKK Madde 11 ile beraber, çevre mevzuatlar dâhilinde yapılan başvurunun detaylarını bir analiz ile size iletir. Bununla sınırlı kalmayarak, yapılmış başvurunun yasal süre içinde tarafınızdan cevaplanıp, ilgili taraflara yönlendirilmesini takip eder ve yasal sorumluluğunuzu yerine getirmenizi sağlar.

3) VERBİS kaydı

Temsilci, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt için gerekli işlemleri yapar ve şirketiniz adına atanan irtibat kişisi aracılığı ile Türkiye’de işlediğiniz kişisel verilere dair VERBİS’te gerekli bilgilendirmeleri tamamlar. Hizmet dâhilinde süreklilik sağlanarak, şirketinizin süreçleri içinde, veri işleme faaliyetlerinizde bir değişiklik olması durumunda, ilgili güncellemeyi de VERBİS'te gerçekleştirir.

4) Mevzuat değişiklikleri kapsamındaki güncellemeler doğrultusunda sizi bilgilendirmek

Yaşayan ve her daim takip edilmesi gereken bir süreç olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat güncellemeleri, yeni uygulamalar ve mevcut uygulamalarda meydana gelen değişiklikler ile ilgili sizi Türkçe ve İngilizce olarak bilgilendirir. Bunun yanı sıra, VERBİS’e beyan yükümlülüğünüz doğrultusunda da mevzuat değişikliği nedeniyle yapılması gerekenler varsa, sizinle görüşerek bunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

bottom of page