top of page

DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
OUTSOURCE SERVICES

The duties and position of the Data Protection Officer in European Union law are regulated in Article 37 of the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union and its continuation.

Businesses, to ensure the protection and confidentiality of personal data,

DPO (Data Protection Officer) should be appointed.

The Data Protection Officer is the person appointed by the data controller, who performs his work and transactions independently, not on instruction, and oversees the data protection activities within the company.

DPO.png

To inform the relevant parties about their obligations in accordance with the personal data protection legislation and to advise your business about solutions and measures,

To carry out awareness activities of the employees involved in data processing processes within the scope of the legislation, and to ensure and supervise the compliance of the data controller and the data processor with the policies and procedures established within the framework of the data protection legislation,

Within the scope of compliance with the legislation, to make a data protection impact assessment regarding the data processed by the data controller and to measure the performance of this assessment,

To cooperate with the relevant data protection authority,

To be the point of contact with the data protection authority and the relevant person in matters related to data processing activity.

DATA RESPONSIBLE REPRESENTATIVE
OUTSOURCE SERVICES

outsourced data controller representative (DCR) our service;

It gives business owners access to professionals skilled and experienced in their personal data protection needs rather than in-house personnel.

Organizations residing outside of Turkey that collect or process the personal data of Turkish citizens and/or foreign nationals residing in Turkey are required to appoint a local data controller representative. This representative must be a Turkish citizen residing in Turkey or a Turkish legal entity. in our country personal data protection legislationrequires data controllers to inform the Personal Data Protection Authority about their data processing activities. The representative in question, VERBISIt should complete the  reference. This representative can define himself or herself as a contact person on the system, or he can appoint a different contact person who is resident in Turkey and also has Turkish citizenship.

Thanks to our representative service, the Data Controller Representative to be appointed will do the following for you, while at the same time LegislationIt will also support compatibility with  . In this context, we will offer you:

1) Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun iletişim noktası olmak

Atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, Kurum ile iletişim noktanız olarak bir köprü görevi üstlenir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından size yöneltilen talepleri size iletirken, sizin adınıza da Kurum ile iletişime geçer.

2) Türk vatandaşlarının ve Türkiye mukimlerinin kişisel veri işleme süreçleri kapsamındaki soruların yöneltileceği taraf olmak

Atanan temsilci, bir kişi tarafından size yöneltilen her türlü başvuruyu sizin adınıza kabul ederken, KVKK Madde 11 ile beraber, çevre mevzuatlar dâhilinde yapılan başvurunun detaylarını bir analiz ile size iletir. Bununla sınırlı kalmayarak, yapılmış başvurunun yasal süre içinde tarafınızdan cevaplanıp, ilgili taraflara yönlendirilmesini takip eder ve yasal sorumluluğunuzu yerine getirmenizi sağlar.

3) VERBİS kaydı

Temsilci, Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt için gerekli işlemleri yapar ve şirketiniz adına atanan irtibat kişisi aracılığı ile Türkiye’de işlediğiniz kişisel verilere dair VERBİS’te gerekli bilgilendirmeleri tamamlar. Hizmet dâhilinde süreklilik sağlanarak, şirketinizin süreçleri içinde, veri işleme faaliyetlerinizde bir değişiklik olması durumunda, ilgili güncellemeyi de VERBİS'te gerçekleştirir.

4) Mevzuat değişiklikleri kapsamındaki güncellemeler doğrultusunda sizi bilgilendirmek

Yaşayan ve her daim takip edilmesi gereken bir süreç olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat güncellemeleri, yeni uygulamalar ve mevcut uygulamalarda meydana gelen değişiklikler ile ilgili sizi Türkçe ve İngilizce olarak bilgilendirir. Bunun yanı sıra, VERBİS’e beyan yükümlülüğünüz doğrultusunda da mevzuat değişikliği nedeniyle yapılması gerekenler varsa, sizinle görüşerek bunlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

bottom of page